[textbox rows=”3″]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat]lồng tân biên[/tomtat] [kythuat] long tan bien[/kythuat] [mota]
Lồng tân biên

- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng tân biên gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Long chim tan bien

[/tomtat]
Lồng chào mào biên hòa vai đôi
bán lồng chim chào mào biên hòa
long chim chao mao bien hoa
long chim bien hoa
long chim tan bien


Lồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: long bien hoa, lồng biên hòa, long tan bien, lồng tân biên
[/mota][/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP