[giaban]Liên hệ[/giaban]
 [tomtat]

Lồng đất biên hòa tre già

[/tomtat]
 [chitiet]
 Lồng đất biên hòa tre già

- Đáy lồng làm bằng ván tre

- Toàn bộ lồng được quét dung dịch chống mối mọt.

- Phụ kiện lồng đất biên hòa gồm: Bợ cầu, cóng và cầu

Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên


long dat bien hoa
lồng đất biên hòa
long dat bien hoa tre gia
lồng đất tre già biên hòa
long dat tan bien
long dat tan bien tre gia
ồng chim biên hòa cung cấp các loại lồng chim như:
- Lồng chào mào biên hòa
- Lồng chim họa mi biên hòa
Lồng chạm biên hòa
Phụ kiện lồng chim
Chim chào mào

Tag: Lồng đất biên hòa, long dat bien hoa, long chim bien hoa, lồng chim biên hòa, lồng đất biên hòa tre già, long dat bien hoa tre gia.
 [/chitiet]

Giỏ hàng:
0 SP