[textbox rows=”3″]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Lồng lửa 80 biên hòa[/tomtat]
[kythuat]
Lồng 80 biên hòa được làm bằng tre già
[/kythuat]
[mota][/mota]
[hinhanh]
Lồng lửa 80 biên hòa
Lồng 80 biên hòa
lồng lửa 80 biên hòa
Lồng lửa 80


[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP