[textbox rows=”3″]

[giaban]350,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chào mào biên hòa trống[/tomtat]
[kythuat]
Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp, gia long chim.
[/kythuat]
[mota]
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng trống được làm bằng tre già do nghệ nhân biên hòa làm.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
Thêm chú thích
Lồng chào mào biên hòa trống
Lồng chào mào biên hòa trống
[/hinhanh]

[/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP