[giaban]1,800,000[/giaban]
 [tomtat]

Lồng chào mào kỹ siêu chống chụp

[/tomtat]
 [chitiet]
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
  • Móc lồng chào mào biên hòa chạm trúc
  • Lồng được làm bằng tre già tuyển chọn
  • Cở sở sản xuất: Lồng chim tân biên

Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
Lồng chào mào biên hòa chạm vạn
 [/chitiet]

Giỏ hàng:
0 SP