[textbox rows=”3″]

[giaban]700,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chào mào biên hào trống chụp[/tomtat]
[kythuat]Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp, gia long chim [/kythuat]
[mota]
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng trống chụp được làm bằng tre già đậm.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp
Lồng chào mào biên hào trống chụp


[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP