[textbox rows=”3″]

[giaban]400,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ[/tomtat] [kythuat] Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ[/kythuat]
[mota] Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên

[/mota]
[hinhanh]
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ
Lồng chim biên hòa 72 vai lỡ

[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP