[textbox rows=”3″]

[giaban]1,300,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
[/tomtat]
[kythuat]
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
[/kythuat]
[mota]
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
Lồng chim biên hòa 68 tre già đen
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP