[textbox rows=”3″]

[giaban]500,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chim biên hòa 68 đáy cong[/tomtat] [kythuat] Lồng chim biên hòa 68 đáy cong[/kythuat] [mota]
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim chào mào biên hòa 68 đáy được làm bằng ván tre
[/mota]
[hinhanh]
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
Lồng chim biên hòa 68 đáy cong
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP