[textbox rows=”3″]

[giaban]1,200,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân[/tomtat]
[kythuat]
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
 gia long chim
[/kythuat]
[mota]
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]

Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân
Bán lồng chim biên hòa 72 3 mắt thẳng chân[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP