[textbox rows=”3″]

[giaban]2,500,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chim biên hòa 68 chạm vạn[/tomtat]
[kythuat]

  • Lồng chim biên hòa 68 chạm vạn được làm bởi các nghệ nhân của biên hòa.
  • Lồng chim chào mào 68 với những đường nét chạm trổ tinh xảo.
  • Móc lồng chạm hình cây trúc.
  • Bợ cầu, cóng và chân được trạm vạn.
  • Đáy lồng chim chào mào biên hòa 68 chạm hoa văn trống đồng.

[/kythuat]
[mota]
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]

Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn

Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
Bán lồng chim biên hòa 68 chạm vạn
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP