[textbox rows=”3″]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Lồng chim chào mào biên hòa 72, 3 vành.[/tomtat]
[kythuat]
Nguồn: Giá lồng chim.

Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnhLồng chim biên hòaLồng chim chào màoChim chào màoBán lồng chim Biên Hòa, Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp.
[/kythuat]
[mota]
  • Lồng chim chào mào biên hòa 72
  • 3 vành
  • Vai vuông
[/mota]
[hinhanh]
Lồng chim biên hòa, lồng chim, long chim, gia long chim, lồng chim bình dương
Lồng chim chào mào biên hòa 72
Lồng chim biên hòa, lồng chim, long chim, gia long chim, lồng chim bình dương
Lồng chim chào mào biên hòa 72
Lồng chim biên hòa, lồng chim, long chim, gia long chim, lồng chim bình dương
Lồng chim chào mào biên hòa 72

[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP