[textbox rows=”3″]

[giaban]Liên hệ[/giaban]
[tomtat]Lồng chào mào biên hòa 68 tre già[/tomtat] [kythuat]
Lồng chim biên hòa được làm bằng tre già tuyển chọn
[/kythuat]
[mota]

Cở sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]

[hinhanh]

Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
Lồng chào mào biên hòa 68 tre già
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP