[textbox rows=”3″]

[giaban]0 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Bán lồng chim biên hòa 68 tre già[/tomtat]
[kythuat]
Nguồn: Giá lồng chim.

Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp
[/kythuat]
[mota]
Lồng chim chào mào biên hòa 68 đáy lớn.

Lồng chim biên hòa 68 đáy lớn được làm hoàn toàn bằng tre già biên hòa.

Phụ kiện lồng chim gồm:

  • Bợ cầu 
  • Bợ cóng
  • Cầu lồng chim
[/mota]
[hinhanh]

Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68
Bán lồng chim biên hòa tre già 68


[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP