[textbox rows=”3″]

[giaban]500,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Lồng chim biên hòa 72 ván tre[/tomtat]
[kythuat]Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp[/kythuat]
[mota]
Lồng chim biên hòa 72 ván tre, đáy cong.
Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]

Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
Bán lồng chim biên hòa 72 ván tre
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP