textbox rows=”3″]

[giaban]500,000 VNĐ[/giaban]
[tomtat]Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ[/tomtat]
[kythuat]Tag: Kỹ thuật nuôi chim cảnh,  Lồng chim chào màoChim chào mào Lồng chim đẹp, Long chim, lồng chim bình dương, TP.HCM, bán lồng chim đẹp[/kythuat]
[mota]

 Cơ sở sản xuất: Lồng chim tân biên
[/mota]
[hinhanh]
 Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ

Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ  
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ  
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ  

Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ
Bán lồng chim biên hòa 68 vai lỡ  
[/hinhanh] [/textbox]

Giỏ hàng:
0 SP