[textbox rows=”3″]

<div class=”pr”> [giaban]Liên hệ[/giaban]</div></br>
[tomtat]Lồng khuyên trúc kĩ[/tomtat]
[kythuat] Mô tả thông tin kỹ thuật sản phẩm[/kythuat]
[mota] Mô tả chi tiết sản phẩm[/mota]
[hinhanh]
Lồng khuyên trúc kĩ
[/hinhanh]

[/textbox]

2 bình luận

Kgroup.com.vn
3/12/15, 2:34 PM
Lồng chim biên hòa
Kgroup.com.vn
3/12/15, 2:35 PM
Bán lồng chim biên hòa

Giỏ hàng:
0 SP